<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4 > Modüller

Apache MPM Ortak Yönergeleri

Mevcut Diller:  de  |  en  |  fr  |  ja  |  tr 

Açıklama:Birden fazla Çok Süreçlilik Modülü (MPM) tarafından gerçeklenmiş yönergeler bütünü.
Durum:MPM
Support Apache!

Yönergeler

Bulunan hatalar

Ayrıca bakınız:

top

CoreDumpDirectory Yönergesi

Açıklama:core dosyasını dökümlemek üzere Apache HTTP Sunucusunun geçmeye çalışacağı dizin.
Sözdizimi:CoreDumpDirectory dizin
Öntanımlı:Öntanımlı değer için aşağıdaki açıklamaya bakınız
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, prefork

Bu yönerge core dosyasını dökümlemek üzere Apache httpd’nin geçmeye çalışacağı dizini belirler. Eğer işletim sisteminiz, çöken bir sürecin olması durumunda core dosyasını çöken sürecin çalışma dizinine yazacak şekilde yapılandırılmışsa, CoreDumpDirectory yönergesinin değeri olarak, öntanımlı olan ve sunucuyu çalıştıran kullanıcı tarafından yazılamayan ServerRoot dizini yerine başka bir çalışma dizini belirtmek gerekir.

Hata ayıklamak amacıyla bir core dosyası dökümlemek isterseniz farklı bir yer belirtmek için bu yönergeyi kullanabilirsiniz. Eğer işletim sisteminiz çöken bir sürecin olması durumunda core dosyasını çöken sürecin çalışma dizinine yazacak şekilde yapılandırılmamışsa, bu yönergenin bir etkisi olmaz.

Linux sistemleri için güvenlik bilgisi

Bu yönergenin Linux'ta kullanılması, sistemdeki diğer işlemlerin (benzer yetkilerle çalıştırılan CGI komut dosyaları gibi) ptrace sistem çağrısı yoluyla httpd çocuklarına eklenmesine izin verebilir. Bu, bazı güvenlik saldırılarına karşı korumayı zayıflatabilir. Bu yönergenin üretim sistemlerinde kullanılması önerilmez.

Linux üzerinde core dökümlemek

Apache httpd root olarak başlatılıp başka bir kullanıcıya geçilirse Linux çekirdeği, süreç tarafından yazılabilir olsa bile core dökümlemeyi iptal eder. Eğer CoreDumpDirectory yönergesi ile açıkça bir dizin belirtirseniz, Apache httpd (2.0.46 ve sonraki sürümleri), Linux 2.4 ve sonrasında core dökümlemeyi yeniden etkinleştirecektir.

BSD üzerinde core dökümlemek

BSD sistemlerinde (FreeBSD gibi) suid bitli çalıştırılabilirlerin core dökümlemesini etkin kılmak için kern.sugid_coredump değişkenine 1 değerini atayın.

Özel sinyaller

CoreDumpDirectory işlemi sadece belli sinyaller için gerçekleşir: SIGFPE, SIGILL, SIGABORT, SIGSEGV ve SIGBUS.

Bazı işletim sistemlerinde SIGQUIT sinyali de bir core dosyası dökümler ancak bunu CoreDumpDirectory veya EnableExceptionHook işlemi üzerinden yapmaz, dolayısıyla core dosyasının yeri tamamen işletim sisteminin belirlediği yer olur.

top

EnableExceptionHook Yönergesi

Açıklama:Bir çöküş sonrası olağandışılık eylemcilerini çalıştıracak kancayı etkin kılar.
Sözdizimi:EnableExceptionHook On|Off
Öntanımlı:EnableExceptionHook Off
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, prefork

Güvenlik sebebiyle bu yönerge sadece Apache --enable-exception-hook seçeneği ile yapılandırılmışsa kullanılabilir olacaktır. Bu, harici modüllerin eklenmesine ve bir çocuk sürecin çöküşü sonrası bir şeyler yapmaya izin veren bir kancayı etkin kılar.

Bu kancayı kullanan iki modül (mod_whatkilledus ve mod_backtrace) zaten vardır. bunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Jeff Trawick'in EnableExceptionHook sitesine bakabilirsiniz.

top

GracefulShutdownTimeout Yönergesi

Açıklama:Sunucunun nazikçe kapatılmasının ardından ana süreç çıkana kadar geçecek süre için bir zaman aşımı belirler.
Sözdizimi:GracefulShutdownTimeout saniye
Öntanımlı:GracefulShutdownTimeout 0
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, prefork
Uyumluluk:Sürüm 2.2 ve sonrasında mevcuttur

GracefulShutdownTimeout yönergesi, sunucuya "nazikçe dur" sinyali gönderildikten sonra mevcut bağlantılara hizmet sunmaya daha kaç saniye devam edebileceğini belirtir.

Bu değerin 0 olarak belirtilmesi, sunucunun bekleyen bütün isteklere hizmet sunumu tamamlanıncaya kadar (gerekirse sonsuza kadar) bekleyebileceği anlamına gelir.

top

Listen Yönergesi

Açıklama:Sunucunun dinleyeceği IP adresini ve portu belirler.
Sözdizimi:Listen [IP-adresi:]port-numarası [protokol]
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, prefork, mpm_winnt, mpm_netware, mpmt_os2
Uyumluluk:protokol değiştirgesi 2.1.5 sürümünde eklenmiştir.

Listen yönergesi Apache httpd’yi sadece belli IP adreslerini ve portlarını dinlemeye sevkeder. Listen artık belirtilmesi zorunlu yönergelerden biridir. Yapılandırma dosyasında bulunmadığı takdirde sunucu başlatılırken başarısız olacaktır. Bu Apache HTTP Sunucusunun önceki sürümünde böyle değildi.

Listen yönergesi Apache httpd’ye, sadece belli portlardan veya IP adresi ve port çiftlerinden gelen istekleri kabul etmesini söyler. Eğer sadece port numarası belirtilmişse sunucu belirtilen portu bütün ağ arabirimlerinde dinleyecektir. Eğer portla birlikte bir IP adresi de belirtilmişse, sunucu belirtilen portu sadece belirtilen arabirimden dinleyecektir.

Çok sayıda IP adresi ve port belirtmek için çok sayıda Listen yönergesi kullanılabilir. Sunucu bu durumda belirtilen bütün IP adreslerinden ve portlardan gelecek isteklere yanıt verecektir.

Örneğin sunucunun hem port 80 hem de port 8000’den istek kabul etmesini istiyorsanız bunu şöyle belirtebilirsiniz:

Listen 80
Listen 8000

Sunucunun belirtilen iki ağ arabiriminden ve port numarasından gelen bağlantıları kabul etmesi için şu yapılandırmayı kullanabilirsiniz:

Listen 192.170.2.1:80
Listen 192.170.2.5:8000

IPv6 adresleri belirtilirken örnekteki gibi köşeli ayraçlar arasına alınmalıdır:

Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80

İsteğe bağlı protocol argümanı çoğu yapılandırmada gerekli değildir. Belirtilmediği takdirde. port 443 için https ve tüm diğer portlar için http öntanımlıdır. Protokol, isteği hangi modülün elde edeceğinin ve AcceptFilter yönergesi ile protokole özgü hangi en iyilemelerin uygulanacağının saptanmasında kullanılır.

Protokol belirtme ihtiyacını sadece standartdışı portlar çalıştırıyorsanız duyarsınız. Örneğin, port 8443 üzerinde bir https sitesi çalıştırmak istiyorsanız bunu şöyle belirtebilirsiniz:

Listen 192.170.2.1:8443 https

Hata durumu

Aynı IP adresi ve portun çok sayıda Listen yönergesinde belirtilmesi bir "adres kullanımda" (Address already in use) hatasına yol açar.

Ayrıca bakınız:

top

ListenBackLog Yönergesi

Açıklama:Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğunu belirler
Sözdizimi:ListenBackLog kuyruk-uzunluğu
Öntanımlı:ListenBackLog 511
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, prefork, mpm_winnt, mpm_netware, mpmt_os2

Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğu. Genellikle bu ayar ne gerekir ne de istenir. Ancak bazı sistemlerde TCP SYN yüklenme saldırılarına karşı bu değerin arttırılması gerekebilir. kuyruk-uzunluğu parametresi için listen(2) işlevinin açıklamasına bakınız.

Bu değer çoğunlukla işletim sistemi tarafından daha küçük bir sayıyla sınırlanır. Bu, işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca, çoğu işletim sisteminin kuyruk-uzunluğu parametresi ile ne belirttiğinize bakmaksızın kendisi için atanmış değeri (fakat normal olarak daha büyüğünü) kullanacağına dikkat ediniz.

top

ListenCoresBucketsRatio Yönergesi

Açıklama:İşlemci çekirdek sayısının dinleyenlerin buket sayısına oranı
Sözdizimi:ListenCoresBucketsRatio oran
Öntanımlı:ListenCoresBucketsRatio 0 (iptal)
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, prefork
Uyumluluk:Apache HTTP Server 2.4.17 ve sonrasında, SO_REUSEPORT soket seçeneğini destekleyen bir Linux çekirdeğinin varlığında ve yeni bağlantıların bunu kullanan dinleme süreçlerinin (veya evrelerinin) soketleri arasında eşit paylaştırılıyor olması halinde kullanılır. Örneğin Linux 3.9 ve sonrasında kullanılabilirken *BSD'lerin şu anki SO_REUSEPORT gerçeklenimi ile kullanılamaz.

(çevrimiçi) İşlemci çekirdek sayısının dinleyenlerin buket sayısına oranı, Apache HTTP Sunucusunun işlemci_çekirdek_sayısı / oran sayıda dinleme buketi oluşturması için kullanılabilir ve bu buketlerin herbiri aynı portlar üzerinde kendi Listen soketlerini içeriyor olurlar. Bu durumda, her çocuk süreç tek bir buketle çalışır (çocukların oluşturulması sırasında buketler döner dağılımla eşleştirilir).

"çevrimiçi" İşlemci çekirdek sayısının anlamı

Linux için (ve ayrıca BSD) bir işlemci çekirdeği Hotplug yapılandırılarak açılıp kapatıalbilir. Dolayısıyla, ListenCoresBucketsRatio yönergesi oluşturulacak buket sayısını hesaplarken bu yapılandırmayı esas alır.

ListenCoresBucketsRatio yeni bağlantılar kabul edilirken/darboğazlar oluşurken ölçeklenebilirliği arttırabilir. Çok sayıda işlemci çekirdekli sistemlerde bu özelliğin etkinleştirilmesinin önemli başarım artışları ve daha kısa yanıt süreleri oluşturduğu gözlenmiştir.

Bu oranın etkin olabilmesi için işlemci çekirdeği çift sayıda olmalıdır. oran için önerilen değer 8 olup bu durumda çalışma anında en azından 16 çekirdek kullanılabiliyor olmalıdır. En iyi başarımı elde etmek gereken oran her sistem için hesaplanmalı, çok sayıda değer denenmeli ve başlıca başarım ölçütlerinizin çeşitli sonuçları iyi gözlemlenmelidir.

Bu yönerge aşağı yuvarlanan MinSpareThreads ve MaxSpareThreads değerlerinin hesabını etkiler. Bağlantıları en uygun şekilde kabul etmek için çocuk süreçlerin sayısının buket sayısının katları olması gerekir.

Çok sayıda Listen veya aynı adres veya port üstünda çok sayıda Apache HTTP sunucusu

Dinleyen soketler üzerinde SO_REUSEPORT seçeneğini tanımlamak normal bir durumda sistem tarafından oluşturulmuş bir bağlama hatası olmaksızın çok sayıda sürecin aynı adres ve porta bağlanması sonucunu doğurur.

Bu ayrıca pozitif bir ListenCoresBucketsRatio değeriyle aynı IP:port üzerinde yapılandırılmış çok sayıda Apache httpd örneğinin hatasız başlamasının yanında gelen çağrıların her iki örneğe eşit olarak dağıtılacağı anlamına da gelir. (Bu, herhangi bir durumda bir öneri veya makul bir kullanım DEĞİL, böyle bir olası sorunun algılanmasının engelleneceğine dair bir uyarıdır.)

Aynı örnek dahilinde, çok sayıda Listen yönergesinin tam olarak aynı IP ve port üzerinde yapılandırılması durumunda Apache httpd gerekli sınamaları yaptıktan sonra başlamayacak, böylelikle birbirinin benzeri çok sayıda kullanışsız buketin oluşturulması engellenecektir. Ancak, olası tüm örtüşmeler (bir konak adının başka bir yerde kullanılmış bir IP'ye çözümlenmesi gibi) yakalanamayacaktır.

top

MaxConnectionsPerChild Yönergesi

Açıklama:Tek bir çocuk sürecin ömrü boyunca işleme sokabileceği istek sayısını sınırlamakta kullanılır.
Sözdizimi:MaxConnectionsPerChild sayı
Öntanımlı:MaxConnectionsPerChild 0
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, prefork, mpm_winnt, mpm_netware, mpmt_os2
Uyumluluk:Apache HTTP Sunucusunun 2.3.9 ve sonraki sürümlerinde kullanılabilmektedir. Eski isim MaxRequestsPerChild hala desteklenmektedir.

MaxConnectionsPerChild yönergesi, tek bir çocuk sürecin işleme sokabileceği istek sayısını sınırlamakta kullanılır. MaxConnectionsPerChild istekten sonra çocuk süreç ölür. Eğer MaxConnectionsPerChild için 0 belirtilmişse sürecin ömrü sonsuz olacaktır.

MaxConnectionsPerChild için sıfırdan farklı bir değer belirtilmesi sürecin kullanacağı bellek miktarını sınırlamak suretiyle olası bellek sızıntılarını engeller.

top

MaxMemFree Yönergesi

Açıklama:free() çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının ayırmasına izin verilen azami bellek miktarını belirler.
Sözdizimi:MaxMemFree kB-sayısı
Öntanımlı:MaxMemFree 2048
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, prefork, mpm_winnt, mpm_netware

MaxMemFree yönergesi, free() çağrılmaksızın her bellek ayırıcının ayırmasına izin verilen azami bellek miktarını kB cinsinden belirler. Evreli MPM'lerde her evre kendi ayırıcısına sahiptir. 0 değeri belirtildiğinde eşik sınırsız olacaktır.

top

MaxRequestWorkers Yönergesi

Açıklama:Aynı anda işleme sokulacak azami bağlantı sayısı
Sözdizimi:MaxRequestWorkers sayı
Öntanımlı:Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, prefork

MaxRequestWorkers yönergesi aynı anda işleme sokulacak bağlantı sayısını sınırlamak için kullanılır. MaxRequestWorkers bağlantı isteğinden fazlası geldiği takdirde bu istekler normal olarak kuyruğa alınıp bekletilir. Kuyrukta bekletilecek isteklerin azami sayısı ise ListenBacklog yönergesi ile belirlenir. İstek sunmakta olan çocuk süreçlerden biri serbest kaldığında bekletilen bağlantılardan birine hizmet sunulmaya başlanır.

Evreli olmayan sunucularda (prefork gibi) MaxRequestWorkers yönergesi istekleri sunmak için başlatılacak çocuk süreçlerin azami sayısını belirler. Öntanımlı değer 256 olup bu değeri arttırmak isterseniz ServerLimit değerini de arttırmalısınız.

Çok evreli ve melez sunucularda (event veya worker gibi) MaxRequestWorkers yönergesi istemcilere hizmet verecek evre sayısını sınırlar. Öntanımlı değer melez MPM’ler için 16'dır (ServerLimit ile ThreadsPerChild çarpılır: 16 x 25). Bu bakımdan MaxRequestWorkers değerini 16 süreçten fazlasına ayarlamak için ServerLimit değerini de arttırmalısınız.

MaxRequestWorkers yerine 2.3.13 öncesinde MaxClients kullanılırdı. Eski isim hala desteklenmektedir.

top

MaxSpareThreads Yönergesi

Açıklama:Boştaki azami evre sayısını belirler
Sözdizimi:MaxSpareThreads number
Öntanımlı:Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, mpm_netware, mpmt_os2

Boştaki azami evre sayısı. Her MPM bu yönerge karşısında farklı davranır.

worker ve event için MaxSpareThreads 250 öntanımlıdır. Bu MPM'ler boştaki evreleri sunucu genelinde izler. Eğer sunucuda çok fazla boşta evre varsa, sunucu boştaki evrelerin sayısı bu sınırın altına inene kadar çocuk süreçleri öldürür. ListenCoresBucketsRatio yönergesi etkinse ek süreçler/evreler oluşabilir.

mpm_netware için MaxSpareThreads 100 öntanımlıdır. Bu MPM tek bir süreç olarak çalıştığından boştaki evre sayısı aynı zamanda sunucu genelinde boştaki evre sayısıdır.

mpmt_os2 modülü mpm_netware modülü gibi çalışır. mpmt_os2 için öntanımlı değer 10'dur.

Kısıtlamalar

MaxSpareThreads için değer aralığı sınırlıdır. Apache httpd belirtilen değeri aşağıdaki kurallara uygun olarak kendiliğinden düzeltecektir:

Ayrıca bakınız:

top

MinSpareThreads Yönergesi

Açıklama:İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari sayısını belirler.
Sözdizimi:MinSpareThreads sayı
Öntanımlı:Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, mpm_netware, mpmt_os2

İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari sayısı. Her MPM bu yönerge karşısında farklı davranır.

worker ve event modülü için MinSpareThreads 75 öntanımlıdır ve bu modül boştaki evreleri sunucu genelinde izler. Eğer sunucuda boştaki evre sayısı yetersizse, sunucu, boştaki evrelerin sayısı bu sınırın üstüne çıkana kadar çocuk süreç oluşturur. ListenCoresBucketsRatio yönergesi etkinse ek süreçler/evreler oluşabilir.

mpm_netware için MinSpareThreads 10 öntanımlıdır ve tek süreç kendisi olduğundan izleme sunucu genelinde yapılır.

mpmt_os2 modülü mpm_netware modülü gibi çalışır. mpmt_os2 için öntanımlı değer 5'tir.

Ayrıca bakınız:

top

PidFile Yönergesi

Açıklama:Ana sürecin süreç kimliğinin (PID) kaydedileceği dosyayı belirler.
Sözdizimi:PidFile dosya
Öntanımlı:PidFile logs/httpd.pid
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, prefork, mpm_winnt, mpmt_os2

PidFile yönergesi, sunucunun artalan sürecinin süreç kimliğinin kaydedileceği dosyayı belirler. Dosya ismi mutlak dosya yoluyla belirtilmemişse dosya yolunun ServerRoot dizinine göre belirtildiği kabul edilir.

PidFile /var/run/apache.pid

Sunucuya sinyal gönderebilmek çoğunlukla işe yarar. Böylece ErrorLog ve TransferLog dosyaları kapatılıp yeniden açılır ve yapılandırma dosyaları yeniden okunur. Bu, PidFile dosyasında belirtilen süreç kimliğine bir SIGHUP (kill -1) sinyali gönderilerek yapılır.

Günlük dosyasının yeri ve güvenlik ile ilgili uyarılar PidFile dosyası içinde sözkonusu olabilir.

Ek Bilgi

Apache HTTP Sunucusunu (yeniden) başlatırken veya durdururken sadece apache2ctl betiğini kullanmanız önerilir.

top

ReceiveBufferSize Yönergesi

Açıklama:TCP alım tamponu boyu
Sözdizimi:ReceiveBufferSize bayt-sayısı
Öntanımlı:ReceiveBufferSize 0
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, prefork, mpm_winnt, mpm_netware, mpmt_os2

Sunucunun TCP alım tamponu boyunu bayt-sayısı ile belirtilen bayta ayarlar.

0 değeri atarsanız sunucu işletim sistemi öntanımlısını kullanacaktır.

top

ScoreBoardFile Yönergesi

Açıklama:Çocuk süreçler için eşgüdüm verisini saklamakta kullanılan dosyanın yerini belirler.
Sözdizimi:ScoreBoardFile dosya-yolu
Öntanımlı:ScoreBoardFile logs/apache_runtime_status
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, prefork, mpm_winnt

Apache HTTP Sunucusu ana ve çocuk süreçler arasında iletişim için bir çetele tutar. Bazı mimariler bu iletişimi kolaylaştırmak için bir dosya gerektirir. Eğer yönerge belirtilmezse Apache httpd çeteleyi önce tamamen bellekte oluşturmayı dener (anonim paylaşımlı bellek kullanarak); bunda başarılı olamazsa dosyayı diskte oluşturmaya çalışacaktır (paylaşımlı belleğe eşlemli dosya kullanarak). Bu yönergenin belirtilmesi Apache httpd'nin dosyayı daima diskte oluşturmasına sebep olur.

ScoreBoardFile /var/run/apache_status

Paylaşımlı belleğe eşlemli dosya, çeteleye doğrudan erişmesi gereken üçüncü parti uygulamalar için yararlıdır.

Eğer ScoreBoardFile yönergesi ile bir dosya belirtecekseniz, dosyayı bir RAM diske yerleştirerek hız artışı sağlayabilirsiniz. Fakat, günlük dosyası yerleştirme ve güvenlik ile ilgili uyarılara benzer uyarılara karşı dikkatli olunuz.

Ayrıca bakınız:

top

SendBufferSize Yönergesi

Açıklama:TCP tamponu boyu
Sözdizimi:SendBufferSize bayt-sayısı
Öntanımlı:SendBufferSize 0
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, prefork, mpm_winnt, mpm_netware, mpmt_os2

Sunucu TCP gönderim tamponu boyunu bayt-sayısı ile belirtilen bayta ayarlayacaktır. Yüksek hızlı yüksek yataklık süreli bağlantılarda işletim sisteminin öntanımlı değerini aşacak şekilde (örn, kıtalararası hızlı hatlarda 100ms veya fazlası) ayarlamak çoğunlukla kullanışlıdır.

0 değeri atarsanız sunucu işletim sistemi öntanımlısını kullanacaktır.

İşletim sisteminizin ilaveten yapılandırılması, yüksek hız, yüksek gecikme bağlantılarında daha yüksek başarım elde etmek için gerekli olabilir.

Bazı işletim sistemlerinde, TCP davranışı, EnableSendfile yönergesine Off değeri atanmadıkça görülemeyen, büyükçe bir SendBufferSize değerinden kaynaklanarak değişir. Bu etkileşim sadece duruk dosyalarda görülür.

top

ServerLimit Yönergesi

Açıklama:Ayarlanabilir süreç sayısının üst sınırını belirler.
Sözdizimi:ServerLimit sayı
Öntanımlı:Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, prefork

prefork modülü söz konusu olduğunda bu yönerge, Apache httpd sürecinin ömrü boyunca MaxRequestWorkers yönergesine atanabilecek azami değeri belirler. worker ve event modülü sözkonusu olduğunda ise, Apache httpd sürecinin ömrü boyunca MaxRequestWorkers yönergesine atanabilecek azami değeri ThreadLimit ile birlikte belirler. event modülü için bu yönerge kaç eski sunucunun çalışmayı sürdüreceğini ve kaçının açık bağlantıları işlemeyi bitireceğini belirler. Bu yönergeyi bir yeniden başlatma sırasında değiştirirseniz bu değişiklik yok sayılır fakat MaxRequestWorkers değişiklikleri dikkate alınır.

Bu yönergenin kullanılması özel bir dikkat gerektirir. Eğer ServerLimit gereğinden yüksek bir değere ayarlanırsa, gereksiz yere paylaşımlı bellek ayrılmış olur. Eğer ServerLimit ve MaxRequestWorkers değerleri sistemin işleyebileceğinden daha yüksek değerlere ayarlanırsa Apache httpd başlayamayacağı gibi sistemi kararsız hale de getirebilir.

Bu yönergeyi prefork modülü ile sadece MaxRequestWorkers yönergesine 256’dan (öntanımlı) daha büyük bir değer atayacaksanız kullanınız. Bu yönergeye MaxRequestWorkers için atamak istediğiniz değerden fazlasını atamayınız.

worker modülü söz konusu olduğunda bu yönergeyi MaxRequestWorkers ve ThreadsPerChild ayarları 16 sunucu sürecinden (16 öntanımlıdır) fazlasını gerektiriyorsa ayarlayınız. Bu yönergeye MaxRequestWorkers ve ThreadsPerChild için gerekli gördüğünüz sunucu süreci sayısından fazlasını atamayınız.

event modülü söz konusu olduğunda, MaxRequestWorkers ve ThreadsPerChild yönergeleri ile belirlenen süreç sayısına ek olarak zarifçe kapatılan süreçlerin sayısıyla arttırıp 16 sunucu sürecinden (16 öntanımlıdır) fazlasına ayarlayınız.

Ek Bilgi

Sunucu içinde derlenmiş olarak ServerLimit 20000 şeklinde bir zorlayıcı sınır vardır (prefork için 200000’dir). Bu önlem, yazım hatalarının istenmeyen sonuçlara yol açmasını engellemek için düşünülmüştür. Bu sınırı daha da arttırmak için mpm kaynak dosyasındaki MAX_SERVER_LIMIT değerini değiştirip sunucuyu yeniden derlemeniz gerekir.

Ayrıca bakınız:

top

StartServers Yönergesi

Açıklama:Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan çocuk süreçlerin sayısını belirler.
Sözdizimi:StartServers sayı
Öntanımlı:Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, prefork, mpmt_os2

StartServers yönergesi, sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan çocuk süreçlerin sayısını belirler. Süreç sayısı normal olarak yüke bağlı olarak değişse de bu değerin ayarlanmasını gerektirecek küçük bir sebep vardır. (MinSpareThreads, MaxSpareThreads, MinSpareServers, MaxSpareServers yönergelerine bakınız.)

Öntanımlı değer MPM’den MPM’e fark eder. Öntanımlı değer worker ve event için 3 iken prefork için 5, mpmt_os2 için 2'dir.

top

StartThreads Yönergesi

Açıklama:Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin sayısını belirler.
Sözdizimi:StartThreads sayı
Öntanımlı:Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:mpm_netware

StartThreads yönergesi, sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin sayısını belirler. Evre sayısı normal olarak yüke bağlı olarak değişse de bu değerin ayarlanmasını gerektirecek küçük bir sebep vardır. (MinSpareThreads, MaxSpareThreads, MinSpareServers, MaxSpareServers yönergelerine bakınız.)

mpm_netware için StartThreads 50 öntanımlı olup, sadece tek bir süreç olduğundan, sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin toplam sayısı 50’dir.

top

ThreadLimit Yönergesi

Açıklama:Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre sayısının üst sınırını belirler.
Sözdizimi:ThreadLimit sayı
Öntanımlı:Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, mpm_winnt

Bu yönerge, Apache httpd sürecinin ömrü boyunca ThreadsPerChild yönergesine atanabilecek azami değeri belirler. Bu yönergeyi bir yeniden başlatma sırasında değiştirirseniz bu değişiklik yok sayılır fakat ThreadsPerChild değişiklikleri dikkate alınır.

Bu yönergenin kullanılması özel bir dikkat gerektirir. Eğer ThreadLimit değeri ThreadsPerChild değerinden yüksek bir değere ayarlanırsa, gereksiz yere paylaşımlı bellek ayrılmış olur. Eğer ThreadLimit ve ThreadsPerChild değerleri sistemin işleyebileceğinden daha yüksek değerlere ayarlanırsa Apache httpd başlayamayacağı gibi sistemi kararsız hale de getirebilir. Bu yönergeye Apache httpd'nin çalışması için öngörülmüş en büyük değerden daha yükseğini atamayınız.

ThreadLimit yönergesinin öntanımlı değeri mpm_winnt için 1920, diğerleri için 64’tür.

Ek Bilgi

Sunucu içinde derlenmiş olarak ThreadLimit 20000 şeklinde bir zorlayıcı sınır vardır (mpm_winnt için 15000, event için ThreadLimit 100000). Bu önlem, yazım hatalarının istenmeyen sonuçlara yol açmasını engellemek için düşünülmüştür. Bu sınırı daha da arttırmak için mpm kaynak dosyasındaki MAX_SERVER_LIMIT değerini değiştirip sunucuyu yeniden derlemeniz gerekir.

top

ThreadsPerChild Yönergesi

Açıklama:Her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını belirler.
Sözdizimi:ThreadsPerChild sayı
Öntanımlı:Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, mpm_winnt

Bu yönerge, her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını belirler. Çocuk süreçler bu evreleri başlatıldıklarında oluştururlar ve bundan daha fazlasını asla oluşturmazlar. mpm_winnt gibi sadece bir çocuk sürecin bulunduğu bir MPM kullanıyorsanız, bu sayı Apache httpd'nin tüm yükünü kaldırabilecek kadar büyük olmalıdır. worker gibi çok çocuk süreçli bir MPM kullanıyorsanız, toplam evre sayısı Apache httpd'nin tüm yükünü kaldırabilecek kadar büyük olmalıdır.

ThreadsPerChild için öntanımlı değer mpm_winnt kullanıldığında 64 diğerleri için 25’tir.

ThreadsPerChild değeri ThreadLimit değerini aşamaz. Eğer daha yüksek bir değer verilirse sunucu başlatılırken düşürülür ve günlüğe bir uyarı kaydedilir. Bu iki yönerge arasındaki ilişki ThreadLimit belgelsinde açıklanmıştır.

top

ThreadStackSize Yönergesi

Açıklama:İstemci bağlantılarını elde eden evreler tarafından kullanılan yığıtın bayt cinsinden uzunluğunu belirler.
Sözdizimi:ThreadStackSize boyut
Öntanımlı:NetWare üzerinde 65536; diğer işletim sistemlerinde değişir.
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:event, worker, mpm_winnt, mpm_netware, mpmt_os2
Uyumluluk:Apache HTTP Sunucusu 2.1 ve sonrasında kullanılabilir.

ThreadStackSize yönergesi, istemci bağlantılarını elde eden evreler ve bu bağlantıları işlemekte yardımcı olan modül çağrıları tarafından kullanılan yığıtın bayt cinsinden uzunluğunu belirler. Çoğu durumda işletim sistemi yığıtı uygun bir boyuta ayarlar, fakat yine de ayarlanmasını gerektirecek bazı durumlar olabilir:

Çocuk süreç başına yüksek bir evre sayısı gerekmedikçe ThreadStackSize değerinin azaltılmaması önerilir. Bazı platformlarda (Linux dahil), 128000 ayarı zaten çok düşüktür ve daha da azaltmak bazı modüllerle çökmeye sebep olur.

Mevcut Diller:  de  |  en  |  fr  |  ja  |  tr 

top

Yorumlar

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Libera.chat, or sent to our mailing lists.